o nás

Zakladateľom projektu H&C Mask je Lukáš Tóth, ktorý počas svojho štúdia v rokoch 2016-2017 začal pozorovať vplyv chladných podmienok na ľudský organizmus. Počas týchto pozorovaní sledoval teploty až na úrovni -20°C, počas ktorých začínal pociťovať problémy s dýchaním a počiatočné symptómy podchladenia. Práve za týchto podmienok vznikli prvé úvahy o prístroji na ohrev chladného vzduchu, ktorý by zabezpečil dýchanie vzduchu prirodzenej teploty, vďaka čomu by nedochádzalo k javom, ako sú napríklad bolesti nosových dutín a hrtana.

Prepojenie energetiky, strojárstva a biológie časom napomohlo ku konštrukcií tohto jedinečného prístroja, ktorý realizuje ohrev chladného vzduchu, čím šetrí veľké množstvo telesnej energie a zabraňuje neželaným symptómom po intenzívnom vdychovaní chladného vzduchu. Vďaka týmto vlastnostiam je prístroj možné využívať počas športovania, turistiky alebo iných aktivít vsadených do chladných podmienok.

Realizácií projektu napomohla výhra v Startupovej súťaži, ktorá bola realizovaná za pomoci Startup centra Technickej univerzity v Košiciach.